Sådan vælger du a-kasse


Det er ikke altid en nem affære, når man som studerende skal vælge a-kasse. Der findes mange a-kasser, og det kan være svært, at navigere rundt i, hvilke a-kasser, der giver mest muligt til den individuelle person. Et fælles mål for dem, der skal vælge a-kasse, er ofte at det skal være så billigt som muligt. A-kasser er ofte tilpasset efter hvilket studie, man går på, eller hvilken uddannelse eller job, man har. I første omgang er det derfor ideelt, at kigge efter hvilke a-kasser, der gør noget for det fag, du hører ind under. Herefter kan du undersøge yderligere fordele og priser ved a-kasserne. Det kan være en god idé, at melde sig ind i en a-kasse i god tid, da man skal have været medlem i mindst et år, for at kunne få udbetalt dagpenge efter endt studie. Hvis man ikke er medlem af en a-kasse under og efter studiet, må man derimod gå på kontanthjælp, hvor udbetalingen er væsentligt mindre end dagpenge. Det kan derfor i mange tilfælde bedst betale sig, at være medlem af en a-kasse.

Dette gør a-kassen generelt for dig

A-kasse står for ’arbejdsløshedskasse’, og hjælper medlemmer heraf med at være sikret økonomisk, når man er arbejdsløs. A-kassen udbetaler både feriedagpenge, sygedagpenge, efterløn, og barsels-og forældreorlov, udover de dagpenge, man får til hverdag. Udover at hjælpe rent økonomisk, hjælper a-kassen også i forhold til diverse kurser i jobsamtaler, ansøgning, CV, og meget andet. Der vil ofte være mulighed for sociale arrangementer, hvor man kan styrke sit netværk og fremme sine faglige kvalifikationer. Herudover kan a-kassen give vejledning, hvis man har brug for hjælp med beskæftigelse, eller personlig rådgivning, om hvordan man når sine mål. Med mange forskellige tilgange, hjælper a-kassen løbende med at fremme mulighederne, for at finde et nyt arbejde. Du kan finde en oversigt over a-kasserne, for en overskuelig gennemgang af de a-kasser, du kan vælge imellem.

Disse krav stilles der fra a-kassen

For at være medlem af en a-kasse og modtage dagpenge, er der yderligere en række krav, som skal opfyldes af den, der er medlem. Man skal vide, at man kun kan modtage dagpenge i op til to år, hvorefter man skal arbejde, for at kunne modtage dagpenge igen, hvis man bliver arbejdsløs. Det højeste, som du kan få udbetalt i dagpenge, er 17.918 kr. månedligt. Når man er blevet ledig, skal man til a-kassen kunne dokumentere, at have haft et års fuldtidsarbejde, som skal have været omkring 1.924 timer i løbet af de seneste tre år. Man skal derudover have været medlem af a-kassen i hele perioden, hvor man har haft et fuldtidsarbejde. Man skal selv kontakte jobcenteret og melde sig ledig, når man er blevet arbejdsløs. Herefter kan man søge om at få dagpenge. Der er yderligere krav om, at man aktivt skal søge job, og udfylde dagpengekort løbende, som gøres på a-kassens hjemmeside.

Disse a-kasser retter sig mod studerende

Studerende, der studerer inden for kommunikationsfeltet, kan eksempelvis benytte sig af a-kassen AJKS. Denne a-kasse samarbejder både med Dansk Journalist Forbund, og Kommunikation og Sprog. Begge forbund fokuserer nemlig på AJKS’s faggruppe, som har nogle andre arbejdsvilkår end andre. Hvis man derimod studerer noget inden for salg, marketing, økonomi og ledelse, kan man benytte sig af a-kassen CA, der har et fokus på business-studerendes arbejdsvilkår. Fordelene ved medlemskab af CA, er blandt andet coaching, kurser og tillægsforsikring. Der findes også a-kasser, der retter sig mod folk med alle slags uddannelser, som for eksempel Det Faglige Hus. Der findes heldigvis mange forskellige a-kasser målrettet studerende. Det er dog anbefalelsesværdigt at vælge en a-kasse, der retter sig specifikt efter den uddannelse eller branche man er i.