Flere unge springer ud som iv�rks�ttere


Vi har i sandhed f�et en ny iv�rks�tterkultur i Danmark. Det har aldrig v�ret mere moderne at starte og skabe sin egen virksomhed og opn� succes som iv�rks�tter og id�udvikler. Det er blandt andet de unge, der i stor stil springer ud som iv�rks�ttere og satser alt p� dr�mmen om at leve af deres gode id�. Der er prestige i at opn� succes som iv�rks�tter, og de unge bliver blandt andet inspirerede af danske succeshistorier, som motiverer dem til at jagte deres dr�mme.

F�r i tiden var det helt afg�rende, at man havde erfaring inden for sit arbejdsomr�de og et fornuftigt bel�b at kickstarte sin virksomhed med, men i dag stilles der alts� ikke samme krav til de unge iv�rks�ttere.

En god id�, en masse handlekraft og en stor portion arbejdsomhed er nemlig alt, man beh�ver af foruds�tninger for at lykkes som ung iv�rks�tter. Mange unge v�lger desuden at satse p� e-handelsmarkedet, som ligeledes er �bent for enhver, der er handlekraftig og har drivet til at skabe en virksomhed p� trods af f� midler � det eneste, du skal bruge, er som s�dan en hjemmeside og et webhotel, der ikke koster mere end 24 kr. i m�neden p� https://www.dandomain.dk/it-hosting/webhotel.

En ungdom med drive og handlekraft 

Iv�rks�tteri er ikke l�ngere forbeholdt de garvede og erfarne med lange uddannelser inden for handel og marketing. De handlekraftige og arbejdsomme unge springer i stigende grad ud som iv�rks�ttere, fordi de f�r en god id� og har drivet til at f�re den ud i livet. Unge helt ned i 15 �rs alderen har klaret sig med udm�rkelse p� den danske iv�rks�tterscene. Blandt andet pigerne Laura Arnesen og Marie Wivel, som har opn�et stor succes med deres flettebog i en alder af 14 og 15 �r, samt den 21-�rige Sophie Trelle-Tvede, der skabte en millionforretning med sin innovative h�relastik er navne, der er v�rd at h�fte sig ved. Netop succeshistorier som deres har nemlig medvirket til, at mange andre unge har f�et lysten til at skabe deres eget, og at iv�rks�tterkulturen har �ndret sig.

Ogs� DRs tv-program �L�vernes Hule� om iv�rks�tteri og innovation samt opblomstringen af diverse iv�rks�tteruddannelser cementerer en ny kultur, der is�r tiltaler de unge. Det er desuden blevet nemmere for iv�rks�ttere at alliere sig med investorer, som i mange tilf�lde er villige til at smide trecifrede tusindebel�b efter en god id�.

Unge iv�rks�ttere satser p� webshops 

Mange iv�rks�ttere v�lger at satse p� e-handelsmarkedet, hvor der er et k�mpe k�bersegment, fordi danskerne k�ber deres varer og ydelser p� nettet som aldrig f�r. Derfor kan en webshop v�re den optimale l�sning for mange af de unge, der �nsker at udleve dr�mmen som iv�rks�tter og skabe deres egen forretning. Der stilles samtidig ikke s�rlig store krav til erfaring og startkapital, hvis man vil v�re e-k�bmand, hvilket ligeledes tiltaler mange unge.

Dog er det enormt vigtigt at komme godt fra start, hvis man vil satse alt p� iv�rks�tteriet. Hvis du har en iv�rks�tter gemt i maven, er det derfor en god id� at f� vejledning og hj�lp hos en webekspert, som kan lede dig i den rigtige retning. P� den m�de kommer du godt fra start med den rette webshopplatform, s� du kan fokusere p� id�udvikling og eksekvering.