G�et i st� med specialet? Fire brugbare r�d!


Lad os berolige dig med det samme – du er bestemt ikke den første (eller sidste for den sags skyld), der er kørt død i specialeskrivningen. Specialet er en særdeles omfattende opgave, der strækker sig over seks måneder og er kendetegnet ved at være en dybdegående opgave inden for et område, du selv har valgt. Det frie valg kan dog vise sig at være en bjørnetjeneste for nogle, der ender med at bruge mere tid på at tænke over indholdet end at skrive det. I denne artikel har vi samlet fire simple, men alligevel brugbare råd, som kan hjælpe dig med at kickstarte specialeskrivningen og nå sikkert i mål.

Tag fat i din vejleder

I forbindelse med specialet har du tilknyttet en vejleder, som er der for at hjælpe dig med alt fra spørgsmål til en konkret case til skriveblokering. Er du gået helt i stå, bør du hurtigst muligt tage kontakt til din vejleder og få aftalt et møde med ham/hende. Til mødet kan I sammen kortlægge, hvor problemet ligger – mangler du kildemateriale, har du mistet den røde tråd, eller skyldes skriveblokeringen måske personlige forhold? Vejlederen er et godt kort at have på hånden, hvis du er i tvivl og har problemer med at komme videre i teksten.

Lad andre om det omstændelige arbejde

Rigtig mange oplever vanskeligheder ved selve skriveriet, og er du i forvejen sent ude, kan gode råd fremstå dyre. Et godt og fyldestgørende speciale vil ofte bestå af flere elementer såsom dataanalyser, interviews eller anden empiri. Hvis du føler dig presset på tid eller blot mener, at dine kræfter bedst bruges andetsteds, kan du med fordel betale dig fra omstændelige opgaver såsom transskribering, import af data til Excel eller korrekturlæsning. Det er ganske legitimt, og du skal således ikke frygte reprimander fra hverken din vejleder eller censor. Det beskedne beløb, det koster at få transskriberet et eller flere interviews eller få korrekturlæst den færdige opgave, kan pludselig være den bedste investering, du nogensinde har gjort, hvis det er forskellen mellem 10 og 12 – eller 00 og 02. Få en idé om priserne på transskribering her.

Gå din problemformulering efter i sømmene

Problemformuleringen er selve grundlaget for din opgave. Har du besvær med at få omsat tanker til ord, kan det måske skyldes en utilstrækkelig problemformulering. Det kan af denne grund på det kraftigste anbefales at vende tilbage til problemformuleringen løbende ifm. specialeskrivningen, så du bevarer overblikket og ikke kører ud af et sidespor. Drøft gerne din problemformulering med din vejleder og spørg ind til vedkommendes fortolkning af spørgsmålene – i hvilken retning vil han/hun foreslå, at du går?

Pres dig selv

Forestil dig, at din deadline hedder 24 timer – hvad ville du så skrive? Ved at presse dig selv til at tænke konkret og præcist får du med stor sandsynlighed gang i skriveriet. Det er ikke sikkert, at alt kan bruges, men måske får du en mindre åbenbaring, der baner vejen til målstregen? Tag udgangspunkt i og byg videre på de overvejelser og pointer, du fik nedfældet ved hjælp af skriveøvelsen.