Få styr på studenterkørsel regler


Når én af de mest betydningsfulde traditioner i studentertiden skal løbe af stablen, er det afgørende, at sikkerheden er på plads. Studenterkørsel er den traditionsrige begivenhed, hvor der køres ud til alle de boliger, hvor eleverne i klassen bor. Det er en intens og festlig dag, hvor der synges sange, drikkes alkohol og laves sjov ombord på det køretøj, som benyttes til anledningen.

Når I skal til at bestille og booke firma til studenterkørsel 2022, skal I forholde jer til, om de følger alle regler på området.

Herunder kan I læse om alle de vigtige regler, som firmaet med kørsel skal følge.

Overholdelse af køre- og hviletider

Fra lastbilsbranchen er det velkendt, at chauffører skal holde pauser, efter de har været på vejene i et bestemt timeantal. Disse køre- og hviletidsbestemmelser gælder også for de firmaer, der tilbyder kørsel til studenter.

Reglerne har til formål at højne sikkerheden generelt i trafikken. Det er mentalt belastende at køre i længere tid á gangen. Hjernen bliver træt, og dette kan medføre farlige situationer og uheld, som kunne være undgået, hvis chaufføren ikke var træt og manglede opmærksomhed.

I denne forbindelse er det vigtigt for jer studenter at vide, at det er jer, der står for at lave aftaler med chaufføren, der skal køre jer rundt. Derfor skal I have styr på tiderne for, hvornår jeres chauffør kører, og hvornår der holdes de lovpligtige pauser.

Køre- og hviletider kan undersøges med de fartskiver, som der skal være monteret i ethvert køretøj til fragt. Fartskiverne (der også er kendt som ”kontrolapparater”) er et af de vigtigste redskaber, færdselspolitiet har, når det kommer til at tjekke, at chaufføren kører efter lovgivningen.

Fartskiver registrerer automatisk, hvornår køretøjet holder stille, og hvornår det er i bevægelse.

Tjek og service af køretøjer

Ét er at der overholdes de regler, som gælder på vejen for de pågældende chauffører. Noget andet er at sikre, at de transportmidler som bruges til kørslen, er sikre og godkendt til formålet.

Er I i tvivl om, hvorvidt den pågældende lastbil eller traktor med åbent lad må bruges til transport i forbindelse med studenterkørsel, kan I bede om at se godkendelser.

Igennem de seneste år er denne område med hensyn til godkendelser af køretøjet blevet skærpet hos politiet. De fører ekstra kontrol med køretøjerne, og det kan betyde store bøder til både chauffør og fragtfirma, hvis ikke regler og færdselslovgivning overholdes.

Det er afgørende for jeres sikkerhed under transport, at køretøjet er godkendt til formålet. Er påhængsvognen ikke godkendt til kørsel med en bestemt vægt og med mennesker, kan det føre til voldsomme uheld i trafikken.

Om hastigheder og kørselsforhold

Det er pålagt, at chaufførerne skal køre langsomt, når der befinder sig op til 25-30 mennesker på ladet. Der må ikke køres mere end 25-40 km/timen.

Der skal være en brandslukker og en førstehjælpskasse ombord på køretøjet, som kan tages i brug, hvis der skulle være brand eller mindre uheld med nogle af passagerne.

Alle ekstra dele på ladet skal være boltet fast (det gælder f.eks. højtalere). Der må ikke være materiel, som befinder sig løst i køretøjet.